Zespół Fundacji

Katarzyna Niziołek – prezes Zarządu – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka rozprawy doktorskiej pt. "Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno-artystycznych" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Glińskiego i obronionej w 2015 r. W związku z doktoratem w latach 2011-2013 realizowała promotorski projekt badawczy "Sztuka społeczna w Polsce. Badanie jakościowe" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendystka The Clifford & Mary Corbridge Trust (University of Cambridge, 2009) i Podlaskiego Funduszu Stypendialnego (2012/13). Publikowała m.in. w "Pograniczu", "Trzecim Sektorze", "Przeglądzie Socjologii Jakościowej", "Dekadzie Literackiej" i "Limes. Cultural Regionalistics". Od 2005 r. pracuje społecznie na rzecz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (od 2008 r. jako jej prezes). Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association. Angażuje się w działalność społeczną w obszarze animacji kultury, edukacji nieformalnej oraz popularyzacji lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Współtworzyła m.in. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku oraz realizowała projekty poświęcone architekturze czasów PRL-u i przemianom postpeerelowskich przestrzeni miejskich: "Ładniej? PRL w przestrzeni miasta", "35 lat później" i "Białostocka architektura modernizmu". Autorka warsztatów, m.in. w ramach projektów "Kot(d) dla tolerancji" (Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku), "Jestem stąd. Polska wielu narodów" (Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie i Dom Anny Frank w Amsterdamie), "Byliśmy tu" (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), a także "Żyjemy razem" i "Patrz – człowiek" (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku). Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, m.in. z Białostockim Ośrodkiem Kultury w ramach programów Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Akademia Planete+ Doc. W 2009 r. została nagrodzona przez białostocką redakcję Gazety Wyborczej w akcji "Przystanek Młodzi" – "za dyskusje o wielokulturowości i tolerancji oraz za działania na rzecz historii lokalnej". Inicjatorka i koordynatorka Pracowni Sztuki Społecznej; producentka "Metody ustawień narodowych".
 
Anna Młynarczuk-Sokołowska – wiceprezes Zarządu - pedagog-kulturoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku. Z dużym zaangażowaniem zajmuje się edukacją międzykulturową. Animuje i koordynuje projekty edukacyjne, prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży i dorosłych, redaguje książki metodyczne ("Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich…"; "Uwiecznić Atlantydę. Wielokulturowość Podlasia w edukacji nieformalnej"; "Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej"). Od kilku lat pracuje z uchodźcami z Czeczenii. Jej doświadczenia wynikające z działalności praktycznej, stały się inspiracją do pracy nad rozprawę doktorską, dotyczącą międzykulturowej edukacji nieformalnej w Polsce realizowanej przez organizacje pozarządowe. Za projekty na rzecz integracji Czeczenów została wyróżniona "Świadectwem Otwartego Umysłu" w III edycji konkursu Gazety Wyborczej "Przystanek Młodzi". Koordynowany przez nią program edukacyjny "Przygody Innego" zajął I miejsce w konkursie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz w konkursie Wojewody Podlaskiego "Inicjatywa Społeczna Roku".
 
Anna Danilewicz – wiceprezes Zarządu - menadżerka i animatorka kultury. Od stycznia 2011 roku kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku; wcześniej związana była z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku i Gazetą Współczesną. Współpracuje z Association Marcel Hicter pour la Démocratie culturelle z Brukseli oraz z wieloma organizacjami w kraju. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku (2004), ukończyła ponadto European Diploma for Cultural Project Management oraz międzynarodowego programu dla operatorów kultury NCK (certyfikowany konsultant NCK w zakresie tworzenia analiz strategicznego rozwoju instytucji kultury). Prowadziła autorskie warsztaty m.in. w ramach Borderland Summer School 2012 i 2013 (Fundacja Pogranicze), Visegrad Summer School 2013 czy Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, a także w ramach programu Lato w Teatrze. Koordynatorka i producentka szeregu projektów edukacyjnych, artystycznych, społecznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dramaturgicznych 123, Misja życia Białystok CALM, Kulturowe Mosty, Dzień Otwartych Drzwi, Sezon 1938/1948/2008, HIT Historia i Teatr, Wyrwa w pamięci, Bacpack History. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku w dziedzinie zarządzania i animacji kultury.
 
Anna Janina Kloza – polonistka, działaczka społeczna, animatorka kultury. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku) i podyplomowych studiów dla absolwentów filologii polskiej na UwB. Pracuje w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku jako nauczyciel języka polskiego, a od 2011 r. jest również wicedyrektorem. Aktywnie działa na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, przywracania pamięci o Żydach podlaskich i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, interesuje się również edukacją międzykulturową i nauczaniem o Holocauście. Współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską – jest współautorką (wraz z M. Rusiłowicz) pakietu edukacyjnego związanego z musicalem "Korczak". Uczestniczyła w wielu międzynarodowych szkołach, m.in w Yad Vashem w Izraelu, Berlinie, Nowym Jorku, Krakowie, Paryżu, Amsterdamie, gdzie zdobywała wiedzę na temat dziedzictwa żydowskiego i Holocaustu. W 2007 r. otrzymała Złote Klucze "Kuriera Porannego" za działalność społeczną, a także wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Akcja akacja" za pracę na rzecz dialogu międzykulturowego. Laureatka Międzynarodowej Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" (2008), odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jako "Kustosz pamięci". Z Fundacją UwB współpracuje od 2007 r.
 
Katarzyna Szostak-Król - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (uzyskany w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2008 roku), wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Do jej zainteresowań naukowych należą: regionalne i dialektalne odmiany języka polskiego, język pisarzy oraz edukacja międzykulturowa. Od kilku lat pracuje z uchodźcami w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia i warsztaty integrujące środowisko dzieci polskich i czeczeńskich w oparciu o autorskie programy edukacyjne. Angażuje się w projekty dotyczące wielokulturowości, jest m.in. inicjatorką wojewódzkiego konkursu pt. "Różnorodność przestrzenią dialogu" skierowanego do dzieci. Zajmuje się opracowywaniem materiałów metodycznych. Jest współredaktorką książki "Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej", autorką wielu scenariuszy zajęć, bajek międzykulturowych.
 
Sebastian Wicher – zabytkoznawca, absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat Nagrody imienia Jerzego Remera (2003) za pracę magisterską pt. „Twórczość Stanisława Bukowskiego w obszarze architektury współczesnej i zabytkowej na tle epoki”, wykonaną pod kierunkiem prof. dra hab. inż. arch. Jana Tajchmana. Autor wydanej w 2009 r. książki pt. „Żyć architekturą. Życie i twórczość Stanisława Bukowskiego”, a także szeregu artykułów poświęconych architekturze i zabytkom Białostocczyzny, publikowanych m.in. na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego. Obecnie pracuje w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, wcześniej związany z Muzeum Podlaskim i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku. Społecznik zaangażowany w popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Białegostoku, miłośnik architektury XX wieku. Z Fundacją UwB współpracuje od 2009 r. Autor przewodnika "Białostocka architektura modernizmu" (2013).
 
Maciej Białous – socjolog, asystent w Zakładzie Historii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się zagadnieniami pamięci zbiorowej oraz jej styku z polityką i kulturą popularną. Uczestnik grantów badawczych poświęconych tej tematyce: "Rola fabularnych filmów historycznych w pamięci zbiorowej Polaków" (2013-2014), "Procesy funkcjonowania pamięci zbiorowej w regionach kulturowo zróżnicowanych na przykładzie Białostocczyzny i Lubelszczyzny" (2010-2013), "Związki sztuki i polityki – casus emigracji niepodległościowej po 1939 roku (zagadnienia antropologiczne, tematy literackie i publicystyczne, konteksty psychosocjologiczne, komparatystyka)" (2009-2010). Autor publikacji z zakresu tej tematyki w czasopismach: "Pogranicze. Studia społeczne", "Studia Medioznawcze", "Ikonosfera". Uczestnik projektów Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku poświęconych przeszłości i pamięci: "Ładniej? PRL w przestrzeni miasta" (2009), "35 lat później" (2010), "Białostocki Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji miejskiej" (2010), "Wywołać PRL. Od fotografii do opisu epoki" (2011). Prowadzi także zajęcia w ramach programów Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Planete+ Doc (Białostocki Ośrodek Kultury/Kino Forum). Aktualnie prowadzi warsztaty w Pracowni Sztuki Społecznej ("Pamięć zbiorowa i kultura popularna", "Animacja przestrzeni publicznej").
 
Michał Stankiewicz – studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz dramatopisarstwo w Szkole Dramatu Tadeusza Słobodzianka. Uczestnik warsztatów scenariuszowych i dramaturgicznych z Markiem Koterskim, Iwanem Wyrypajewem i Fritzem Katerem. Autor sztuk: “HHH”, “Łaskotanie”, “Kto nie klaszcze nie ma ręki”, oraz zdarzeń na pograniczu teatru i performansu: “Śmierć Wrogom Ojczyzny” (prezentowanego podczas Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku w czerwcu 2014 r.), “Import/Export” (aktualnie prezentowane w ramach 5. edycji programu Teatru Polska Instytutu Teatralnego). Współpracował m.in. z Polskim Radiem, Aktuelles Forum - organizacją wspierającą dialog międzykulturowy w Europie, teatrem Komuna Otwock oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnik artystycznej rezydencji podczas Festiwalu Sopot Non-Fiction (2012). Laureat konkursu Dolina Kreatywna organizowanego przez Telewizję Polską (2007) oraz Finalista I Obserwatorium Artystycznego Entree (Teatr Rozrywki w Chorzowie, 2008) za etiudę “Krzesła”. Sztuka “Kto nie klaszcze, nie ma ręki” znalazła się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w roku 2012. Prowadził warsztaty dramaturgiczne w Laboratorium Reportażu przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (2010, 2013), Marszałka Województwa Podlaskiego (2013) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). W Fundacji UwB współtworzy Pracownię Sztuki Społecznej, m.in. współprowadząc warsztaty "Etnografia performatywna" oraz realizując autorski projekt "Metoda Ustawień Narodowych".
 
Izabela Adamska – wolontariuszka – ukończyła studia socjologiczne I i II stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku, na specjalności społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną. Autorka pracy magisterskiej z zakresu socjologii struktur społecznych dotyczącej kultury hip-hop w Białymstoku. Jest członkinią komendy 29 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych ZHP. W przeszłości współpracowała z European Youth Parliament oraz, jako wolontariuszka, ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego (klasa fortepianu). Z Fundacją UwB współpracowała m.in. przy projekcie „Kultura wielu głosów” (jako organizatorka wystawy fotograficznej w witrynach sklepowych w centrum Białegostoku). W latach 2010-2012 realizowała wywiady z artystami i animatorami kultury w ramach ogólnopolskich badań „Sztuka społeczna w Polsce”. Obecnie, asystentka producenta w spektaklu „Metoda ustawień narodowych”.
 
Wojciech Wądołowski - doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UwB, fotograf, wiceprezes Białostockiej Grupy Fotograficznej. Autor szeregu publikacji poświęconych zjawisku tożsamości społeczno-kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego, socjologii wizualnej oraz antropologii współczesności. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące technik fotograficznych oraz związków fotografii z naukami społecznymi. Współuczestnik i współorganizator kilkunastu wystaw fotograficznych, z czego na szczególną uwagę zasługują wystawy wielkoformatowe urządzane w przestrzeni miejskiej Białegostoku: od pierwszej takiej wystawy zorganizowanej na Podlasiu: "Magia Podlasia" w 2006,  po ostatnią "10 lat BGF" na białostockim Rynku Kościuszki w 2014. W Pracowni Sztuki Społecznej prowadzi warsztaty "Fotografia społeczna - socjologia wizualna".
 
Jan Wyspiański –  z wykształcenia socjolog, znany także jako Johnny Uraner, wokalista punkowej grupy Uran, DJ, animator kultury, organizator Dni Kultury Ulicy (2010), pomysłodawca i koordynator spotkań z grami planszowymi o nazwie Planszówki Johnny'ego. Aktywny uczestnik klubu LARP-owego Żywia. Zaangażowany w działalność kulturalną na wielu polach. Współpracuje m.in. przy Original Source Up To Date Festival oraz Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka. Jako DJ i kompozytor muzyki elektronicznej uczestniczył w projektach Fundacji UwB „Kultura wielu głosów” (2011) oraz „Południce/Elektronice” (2012). W Pracowni Sztuki Społecznej prowadzi współprowadzi warsztaty "Gry społeczne".
 
Mateusz Bielski – ilustrator gier i autor projektów graficznych, głównie utrzymanych w stylistyce fantasy, s-f, post-apocaliptic i steampunk. Pracował m.in. dla: Portal, Spartan Games, LudiCreations, Micro Art Studio, IQ Creative, Great Escape Games, Pegasus Games oraz Kuźni Gier. Współorganizator cyklicznych spotkań graczy w Białymstoku, znanych jako Planszówki Johnny’ego. Zaangażowany w działania Białostockiego Klubu LARP-owego Żywia. W Pracowni Sztuki Społecznej współprowadzi warsztaty „Gry społeczne” i „Animacja przestrzeni publicznej”.
 
Aleksandra Lulewicz - urodzona 17 września 1990 na Mazurach. Ukończyła I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister prawa. W trakcie studiów- członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UMK. Obecnie mieszka i pracuje w Białymstoku. Zawodowo specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. W latach 2010- 2012 zaangażowana w działalność Teatru 30 minut w Ełku. Otwarta na wszelkie formy działalności społecznej i kulturalnej. Próbuje łączyć wykształcenie z zamiłowaniem do mody i sztuki. Kocha jazz, stare kino i włoską kuchnię. Asystentka w spektaklu "Metoda ustawień narodowych".
 
Anna Moroz - absolwentka socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej praca magisterska "Moją prawdą jest moja pamięć - konflikt o pamięć zbiorową na przykładzie działalności Romualda Rajsa ps. "Bury" została wyróżniona przez Instytut Socjologii UwB oraz przez Otwartą Rzeczpospolitą w konkursie im. J. J. Lipskiego. Współautorka książki "Podlaskie Losy IX". Z zamiłowania zajmuje się tematyką pamięci zbiorowej, postpamięci i kontrpamięci, a więc szeroko rozumianą pamięcią odzyskującą swą polifoniczność. Współtworzy Serwis Internetow Cerkiew.pl, jest członkiem Stowarzyszenia OrthNet oraz koordynatorem projektu "Białoruskie smaki Podlasia". Asystentka w spektaklu "Metoda ustawień narodowych".
 
Aneta Baranowska – absolwentka filologii polskiej i historii na Uniwersytecie w Białymstoku. W roku 2008 w ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie Sakarya (Turcja). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Współpracuje z Centrum im. Ludwika Zamenhofa, agencją marketingową Open Gate oraz zajmuje się korektą książek w Wydawnictwie Illuminatio. Koordynatorka dwóch edycji projektu „Wiersz wychodzi z domu” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Współpracowała z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz pracowała w ośrodku dla uchodźców „Budowlani” jako doradca międzykulturowy. Uczestniczyła w projekcie „Wolontariat dla kultury”, szkoleniach dotyczących edukacji międzykulturowej, a także badaniach terenowych nad stanem demonologii ludowej województwa podlaskiego. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi geopoetyki i antropologii miasta. Asystentka w spektaklu "Metoda ustawień narodowych".
 
Andrzej Klimczuk – socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw ograch komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Od 2011 roku wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Ekspert w wielu projektach badawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis i European Map of Intergenerational Learning. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej (m.in. książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21th Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012).
 
Małgorzata Skowrońska – pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczka kilku staży zagranicznych: „Langue et civilisation  françaises” w Paryżu (2004), „Le gest et la parole” w Avignon (2005). Jako instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1998-2007 realizowała projekty szkoleniowe i edukacyjne np. „Budapest. Equal Opportunities – Equal Participation” (2003). Aktualnie interesuje się tematyką antydyskryminacyjną i gender. W 2010 r. zainicjowała i poprowadziła cykl spotkań „Spotkania z Genderem” oraz projekt „Odczarować Dzień Kobiet”. Członkini zespołu Jegomość. W latach 2011-2013 wiceprezes Zarządu Fundacji.
 
Mariusz Sokołowski – socjolog, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie. Uczestnik i koordynator projektów poświęconych edukacji o wielokulturowości i lokalnej historii. Absolwent studiów podyplomowych „Nazizm – Holokaust – Totalitaryzm” oraz uczestnik międzynarodowych kursów z pedagogiki  Holokaustu (m.in. w Yad Vashem, Domu Konferencji w Wansee, Memorial de la Shoah w Paryżu). W 2012 r. wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Z Fundacją UwB współpracuje od 2007 r., m.in. jako koordynator projektu "Uwiecznić Atlantydę" (2010).
   
Julita Charytoniuk – koordynatorka projektu muzycznego "Południce/Elektronice" (2012) – kulturoznawca, badacz kultury tradycyjnej, absolwentka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych, organizator i uczestnik ekspedycji etnomuzykologicznych na Podlasie oraz Polesie, stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2010 r.), organizatorka i prowadząca warsztaty pieśni tradycyjnych, liderka grupy śpiewaczej Południce.
 
Piotr Cichocki – koordynator projektu wydawniczego "Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna" (2012) – pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, kierownik grantu badawczego własnego Narodowego Centrum Nauki, współpracownik magazynu antropologicznego Op.Cit, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Statue of Liberty Museum (Nowy Jork), Tribal Warrior Association (Sydney), Polskiego Radia; wykładowca na Wydziale Historycznym, Wydziale Neofilologii, Uniwersytecie Otwartym UW, autor licznych artykułów w prasie i wydawnictwach książkowych, recenzent magazynu Tamara – Journal for Critical Organization Inquiry.
 
Agata Lisowska – koordynatorka konkursu "Odmrażamy chłodnię" (2012/2013) – studentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej. Szczególnie zainteresowana biobudownictwem i architekturą energooszczędną. Brała udział w konkursach architektonicznych "International Velux Award", "New York Cityvision Competition", "International Student Design Competition tur(i)ntogreen" oraz konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zdegradowanych obszarów miejskich w centrum Wągrowca. Laureatka konkursu "Tur(i)n to Green" (II nagroda).
 
Piotr Matuszek – członek zespołu projektu "Odmrażamy chłodnię" (2012/2013) – student na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Białostockiej. Laureat międzynarodowych konkursów architektonicznych (prace grupowe) „Venice CityVision Competition” oraz „The Modular Building Design Challenge 2012”. Oprócz studiowania architektury prowadzi studio „fabrykabarw.com” zorientowane na projektowanie graficzne. Obecnie związany także z inicjatywami „Białostocka Przestrzeń Publiczna” oraz „Współpracownia”. Hobbistycznie oddaje się fotografii architektury i zbieraniu kapsli po piwach. .
 
Bogdan Pszonak – członek zespołu projektu "Odmrażamy chłodnię" (2012/2013) – architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2004 roku asystent na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. W 2005 roku współzałożyciel pracowni architektonicznej Meteor Architects. Współtwórca inicjatywy Białostocka Przestrzeń Publiczna – działającej na rzecz poprawy przestrzeni publicznej w Białymstoku. Laureat konkursów architektonicznych, w tym: adaptacja zabytkowego budynku Browaru Saskich na potrzeby Miejskiego Domu Kultury, Biura Wystaw Artystycznych i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (I nagroda), adaptacja zabytkowego budynku elektrowni na siedzibę Galerii Arsenał w Białymstoku (II nagroda).

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.