Misja

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS działa od 2004 r. Została ustanowiona jako niezależna organizacja pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu do rozwoju, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty międzynarodowe. Głównym celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Fundacja działa na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony i popularyzacji dóbr kultury (w tym dóbr kultury współczesnej) i dziedzictwa narodowego, integracji mniejszości narodowych i etnicznych, kształtowania świadomości obywatelskiej i kompetencji kulturowych (w tym międzykulturowych), rozwoju demokracji i społeczności lokalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego i wielokulturowego.
 
Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez animowanie projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Prowadzi także działalność wydawniczą („Historia, pamięć, tolerancja” i inne publikacje skierowane do nauczycieli), organizuje wystawy, realizuje autorskie warsztaty z zakresu nauczania o wielokulturowości i lokalnej historii, zaprasza na alternatywne spacery po mieście (np. szlakiem architektury PRL-u), inicjuje otwarte spotkania z artystami i społecznikami w ramach cykli „Miasto jest dla ludzi. Rozmowy o architekturze, sztuce i przestrzeni publicznej” oraz "Kultura wielu głosów".

W latach 2004-2014 zespół Fundacji zrealizował kilkanaście projektów własnych i partnerskich. Do najważniejszych z nich należą: „Europa obywateli – Europa ojczyzn. Międzynarodowe Spotkanie Studentów w Białymstoku”, „Supełek – chronimy pamięć naszego miasteczka” (www.supelek.uwb.edu.pl), „Europejska Akademia Filmowa”, „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” (www.szlak.uwb.edu.pl), „Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców” (www.bialystok.uwb.edu.pl), „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta” (www.ladniej.uwb.edu.pl), „Kot(d) dla tolerancji”, „Białostocki Audiobus” (www.audiobus.uwb.edu.pl), „35 lat później” (www.35lat.uwb.edu.pl), „Uwiecznić Atlantydę” (www.atlantyda.edu.pl), "Przygody Innego", "Wywołać PRL", "Kultura wielu głosów", "Odnalezione historie muzyki", "Południce/Elektronice", "Odmrażamy chłodnię", "Białostocka architektura modernizmu" (www.modernizm.uwb.edu.pl), "Warsztaty edukacyjne BYLIMŚY TU", "Warsztaty artystyczno-badawcze PRACOWNIA SZTUKI SPOŁECZNEJ", "Metoda Ustawień Narodowych".

Działania te finansowane były m.in. przez: Fundację im. S. Batorego, Fundację im. L. Kronenberga, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta Miasta Białegostoku, programy „Młodzież” i „Młodzież w działaniu” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej, społecznej i kulturalnej oraz docelowo – fundującą pomoc stypendialną. Podstawą działania Fundacji jest wolontarystyczne zaangażowanie pracowników i studentów UwB.

Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
W latach 2008 i 2009 inicjatywy poświęcone wielokulturowosci, tolerancji i historii lokalnej podejmowane przez zarząd Fundacji zostały wyróżnione i nagrodzone w akcji białostockiej Gazety Wyborczej „Przystanek Młodzi” (dla Radosława Poczykowskiego w 2008 r. i dla Katarzyny Niziołek w 2009 r.).
 
W 2011 r. Fundacja UwB została laureatem XVIII edycji Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2010 r. Nagrodę przyznano w kategorii ochrony dziedzictwa – za całokształt dotychczasowej działalności w zakresie popularyzacji historii miasta.
 

 

 

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.