Zarząd Fundacji

dr Katarzyna Niziołek - Prezes Zarządu
dr Anna Młynarczuk-Sokołowska

- Wiceprezes Zarządu

dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska - Wiceprezes Zarządu
 
 
Katarzyna Niziołek – prezes Zarządu – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka rozprawy doktorskiej pt. "Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno-artystycznych" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Glińskiego i obronionej w 2015 r. W związku z doktoratem w latach 2011-2013 realizowała promotorski projekt badawczy "Sztuka społeczna w Polsce. Badanie jakościowe" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendystka The Clifford & Mary Corbridge Trust (University of Cambridge, 2009) i Podlaskiego Funduszu Stypendialnego (2012/13). Publikowała m.in. w "Pograniczu", "Trzecim Sektorze", "Przeglądzie Socjologii Jakościowej", "Dekadzie Literackiej" i "Limes. Cultural Regionalistics". Od 2005 r. pracuje społecznie na rzecz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (od 2008 r. jako jej prezes). Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association. Angażuje się w działalność społeczną w obszarze animacji kultury, edukacji nieformalnej oraz popularyzacji lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Współtworzyła m.in. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku oraz realizowała projekty poświęcone architekturze czasów PRL-u i przemianom postpeerelowskich przestrzeni miejskich: "Ładniej? PRL w przestrzeni miasta", "35 lat później" i "Białostocka architektura modernizmu". Autorka warsztatów, m.in. w ramach projektów "Kot(d) dla tolerancji" (Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku), "Jestem stąd. Polska wielu narodów" (Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie i Dom Anny Frank w Amsterdamie), "Byliśmy tu" (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), a także "Żyjemy razem" i "Patrz – człowiek" (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku). Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, m.in. z Białostockim Ośrodkiem Kultury w ramach programów Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Akademia Planete+ Doc. W 2009 r. została nagrodzona przez białostocką redakcję Gazety Wyborczej w akcji "Przystanek Młodzi" – "za dyskusje o wielokulturowości i tolerancji oraz za działania na rzecz historii lokalnej". Inicjatorka i koordynatorka Pracowni Sztuki Społecznej. Producentka partycypacyjnych projektów teatralnych „Metoda ustawień narodowych” i „Modlitwa. Teatr powszechny”. W ramach Pracowni prowadzi także warsztaty artystyczno-badawcze „Etnografia performatywna”, „Kurs na kulturę” i „Animacja przestrzeni publicznej”.
 
Anna Młynarczuk-Sokołowska – pedagog-kulturoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku. Z dużym zaangażowaniem zajmuje się edukacją międzykulturową. Animuje i koordynuje projekty edukacyjne, prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży i dorosłych, redaguje książki metodyczne ("Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich…"; "Uwiecznić Atlantydę. Wielokulturowość Podlasia w edukacji nieformalnej"; "Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej"). Od kilku lat pracuje z uchodźcami z Czeczenii. Jej doświadczenia wynikające z działalności praktycznej, stały się inspiracją do pracy nad rozprawę doktorską, dotyczącą międzykulturowej edukacji nieformalnej w Polsce realizowanej przez organizacje pozarządowe. Za projekty na rzecz integracji Czeczenów została wyróżniona "Świadectwem Otwartego Umysłu" w III edycji konkursu Gazety Wyborczej "Przystanek Młodzi". Koordynowany przez nią program edukacyjny "Przygody Innego" zajął I miejsce w konkursie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz w konkursie Wojewody Podlaskiego "Inicjatywa Społeczna Roku".
 
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – doktor literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB. W 2007 roku obroniła na Uniwersytecie Warszawskim doktorat „Norwid Tadeusza Różewicza”, od dziesięciu lat zajmuje się podlaskim piśmiennictwem, autorka licznych artykułów na ten temat. Publikowała m.in. w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych” (wchodzi w skład zespołu redakcyjnego pisma), „Pracach Filologicznych”, „Politei”, „Słupskich Pracach Filologicznych”. Współredaktorka książek: „Alfabet Białegostoku” (Białystok 2011); „Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010. Szkice i materiały” (Białystok 2013); „Sokrat Janowicz – pisarz trans graniczny” (Białystok 2014); „Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2012. Szkice i materiały” (Białystok 2014); „Georomatyzm: literatura – miejsce-środowisko” (Białystok 2015) i innych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu literatury i kultury Podlasia. Członkini Zespołu Badań Regionalnych, opiekunka Koła Naukowego Polonistów, członkini Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, od 2011 roku w Kapitule Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i artystycznym miasta, pasjonatka teatru. Ma doświadczenie w organizacji przedsięwzięć naukowych (liczne konferencje) i popularyzatorskich – spotkania z pisarzami i ludźmi sztuki, panele, debaty.
 
 
Prezesi i wiceprezesi Fundacji w latach poprzednich:
 
Marcin Żukowski (prezes, 2004-2007)
Marcin Tyniewicki (wiceprezes, 2004-2007)
Marta Golonko (wiceprezes, 2004-2005)
Radosław Poczykowski (wiceprezes, 2008-2010)
Magdalena Anchimowicz (wiceprezes, 2008-2009)
Ewa Dąbrowska (wiceprezes, 2009-2010)
Małgorzata Skowrońska (wiceprezes, 2011-2013)
Anna J. Kloza (wiceprezes, 2014)
Anna Danilewicz (wiceprezes, 2015-2016)
 

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.