Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku

List otwarty Zarządu Fundacji UwB

Szanowni Państwo,

Wobec szeroko relacjonowanych przez lokalne media wydarzeń ostatnich dni, będących konsekwencją podjętej przez Pana Sebastiana Wichra obywatelskiej interwencji w sprawie powołania nowego Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz praktyk związanych z ochroną zabytków mających miejsce w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, chcielibyśmy przypomnieć o zasługach Pana Wichra, zabytkoznawcy i społecznika, w dziedzinie eksploracji i popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego Białegostoku, a związanych między innymi z aktywnością Fundacji UwB. List ten jest wyrazem naszego szacunku i uznania dla jego pracy i osobistego zaangażowania w wymienionym obszarze.

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku jest organizacją pozarządową działającą na polu edukacji, kultury i sztuki oraz animacji społeczności lokalnej. Od wielu lat prowadzimy działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności architektonicznego, oraz popularyzacji lokalnej historii, między innymi poprzez tematyczne ścieżki edukacyjne. Aktywność Fundacji Pan Sebastian Wicher wspiera swoją wiedzą ekspercką i pracą społeczną od 2009 r. – jako konsultant, recenzent, dyskutant, prelegent, autor, przewodnik, edukator, organizator. Wspólnie zrealizowaliśmy między innymi projekt „Białostocka architektura modernizmu” (2013), w ramach którego zapoznawaliśmy mieszkańców Białegostoku z zabytkami tego stylu, zorganizowaliśmy otwarte seminarium z udziałem promotorów architektury modernistycznej z Gdyni, Katowic i Poznania, a przede wszystkim wydaliśmy jeden z pierwszych w Polsce przewodników, eksponujących ten na ogół niedoceniany (a często, jak w przypadku Białegostoku, niszczony) segment dziedzictwa kulturowego. Wspólnie podejmowaliśmy również działania informacyjne, edukacyjne i interwencyjne na rzecz ochrony zabytków modernizmu, takich jak zbudowana w stylu brutalistycznym, stanowiąca jedyny tego typu budynek w regionie i jeden z nielicznych w Polsce, a niestety niedawno wyburzona, chłodnia składowa przy ul. Baranowickiej w Białymstoku. To długofalowe doświadczenie współpracy pozwala nam wysoko oceniać nie tylko kompetencje Pana Wichra, ale także jego obywatelską postawę.

W swojej pracy Pan Sebastian Wicher łączy role badacza, popularyzatora i aktywnego obywatela. Znany jest ze swojego zaangażowania w działania na rzecz miasta i społeczności lokalnej. Współpracuje z licznymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi – naukowymi i kulturalnymi – oraz lokalnymi redakcjami. Jest autorem cennych publikacji naukowych i popularnonaukowych, szerzących wiedzę na temat wartości kulturowej i społecznej białostockich zabytków, praktyk ich ochrony, a także przypominających o spuściźnie ważnych dla miasta twórców, takich jak Stanisław Bukowski. Jego podejście do zagadnień, które podejmuje w swojej pracy cechuje przywiązanie do wartości dobra publicznego, poczucie misji społecznej (edukacyjnej i popularyzatorskiej) oraz bezpośrednie zaangażowanie w działania na rzecz ochrony zabytków i dóbr kultury, w tym często zaniedbywanych w praktyce konserwatorskiej dóbr kultury współczesnej.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że trudności, z jakimi obecnie mierzy się Pan Sebastian Wicher nie osłabią w nim odkrywczego i obywatelskiego ducha, a nasza dotychczasowa współpraca będzie owocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości.

dr Katarzyna Niziołek
Prezes Zarządu Fundacji UwB                   

mgr Anna Danilewicz
Wiceprezes Zarządu Fundacji UwB

Białystok, 6 lipca 2015 r.

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.