Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu”!

Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, poznawania Innego bliskiego i dalekiego oraz idei dialogu, zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz klas I-IV do udziału w konkursie, dzięki któremu za pomocą różnych form ekspresji artystycznej będzie można zaprezentować, bogactwo różnorodności ulubionych gier i zabaw oraz ich integrującą moc.

Ulubione gry i zabawy

I. Idea konkursu:

Na globie ziemskim żyje do 7000 grup etnicznych i narodowych, a ludzie porozumiewają się aż w 6000 języków. Świat człowieka jest światem zróżnicowań. W dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości, kształtowanej przez migracje, różnorodność staje się coraz bardziej widoczna, a kontakty z Innym bliskim (mieszkańcem naszego miasta, regionu, kraju) i dalekim (przedstawicielem innych państw, kontynentów) wpisują się w naszą codzienną egzystencję.
Różnorodności doświadczamy codziennie: w klasie, na ulicy, boisku czy przebywając na wakacjach (zarówno w sąsiadujących, jak i odległych krajach). Różnorodność, która ma wiele odcieni, może nas łączyć poprzez dialog, który umożliwia wymianę wartości i duchowe wzbogacanie. Fakt, iż różnimy się wyglądem, pochodzimy z różnych zakątków świata, mamy odmienne zdania na dany temat oraz reprezentujemy odmienne systemy wartości, może stanowić przestrzeń dialogu, źródło wzbogacające osobowość.
Gry i zabawy stanowią w życiu dzieci podstawową aktywność, pierwszą formę poznawania złożonej rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz uczenia się. Tym samym preferowane przez dzieci gry i zabawy, te spontanicznie inicjowane, charakterystyczne dla danego narodu, jak i te powszechne na całym świecie, mogą być czynnikiem zachęcającym do poznawania Obcych/Innych, stanowić płaszczyznę dialogu i budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich.
Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, poznawania Innego bliskiego i dalekiego oraz idei dialogu, zapraszamy do udziału w konkursie, dzięki któremu uczniowie za pomocą różnych form ekspresji artystycznej, zaprezentują bogactwo różnorodności ulubionych gier i zabaw oraz ich integrującą moc.

II. Cele konkursu:

  • przybliżenie istoty gier i zabaw charakterystycznych dla różnych grup zamieszkujących tereny Podlasia; 

  • uświadomienie integrującej mocy gier i zabaw dziecięcych;kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową;

  • kształtowanie postaw poszanowania własnej tradycji i kultury oraz innych kultur i tradycji;

  • wyzwalanie twórczej aktywności uczniów;

  • integracja uczniów przynależących do różnych grup narodowych, etnicznych i religijnych (w tym dzieci uchodźców);

  • integracja środowiska nauczycieli wokół problemów związanych z różnorodnością kulturową. 

III. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z woj. podlaskiego. Prace mogą dotyczyć następujących kategorii:

  • plastyczna - dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas I - VI
  • literacka  - uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI 
  • fotograficzna  - uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI

Koordynatorzy: dr Katarzyna Szostak-Król, dr Anna Młynarczuk-Sokołowska
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

- Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i regulamin wraz z ramowym programem imprezy podsumowującej oraz kartą uczestnika V edycji konkursu

Honorowy patronat:

     
Organizatorzy:
  

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.